Opdrachten Vormgeving

Tijdens een eerste kennismaking zal Vrijlansier een aantal vragen neerleggen bij de opdrachtgever, die essentieel zijn voor de start van een ontwerpproces. Vervolgens worden een aantal uitgangspunten ontwikkeld en aan de opdrachtgever per e-mail voorgelegd. Wanneer de opdrachtgever tevreden is met een bepaald voorstel, zal Vrijlansier de ontwerpen verder uitwerken en presenteren binnen de afgesproken termijn.


Uitvoering door een derde partij

Vrijlansier streeft ernaar om in korte tijd de wensen van de opdrachtgever om te zetten in een kwalitatief product en daarnaast de kosten zo laag mogelijk te houden. Om kwaliteit te kunnen waarborgen, houdt Vrijlansier zijn ontwerpen in eigen beheer en verzorgt hij de uitvoer naar verschillende media. Afhankelijk van het eindproduct wordt gezocht naar een geschikte derde partij met een goede prijs en kwaliteit verhouding.

Vrijlansier biedt cursussen aan op het gebied van vormgeving en nieuwe media, maar werkt ook als grafisch vormgever en videoproducent voor educatieve instellingen en bedrijven. Vrijlansier staat geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Opdrachten Educatie

Tijdens een eerste kennismaking wordt bekeken welk cursusaanbod gewenst is en wat de grootte en het niveau van de groep ongeveer zal zijn. Vervolgens gaat Vrijlansier de wensen van de opdrachtgever verwerken tot een lesplan. Voor elk uur cursus staat ongeveer een uur aan voorbereidingstijd. In deze voorbereidingstijd ontwikkelt Vrijlansier de lesmiddelen op maat en zorgt hij ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn.


Berekening van de kosten

Na de eerste kennismaking maakt Vrijlansier een begroting op, waarin de te verrichten werkzaamheden worden benoemd en gespecificeerd. Na ondertekening van de begroting gaat Vrijlansier direct aan de slag met het project. Omdat elk ontwerpproces uniek is, werkt Vrijlansier met uurtarieven (VAR-WUO). Als de begrote uren overschreden dreigen te worden, wordt de opdrachtgever van tevoren op de hoogte gesteld.